Richtlijnen voor de Wegkapitein

Voor elke fietstocht wordt er een wegkapitein aangezocht.

De taak van de wegkapitein bestaat uit:

  • Het onder de aandacht brengen van de tocht waarvoor hij/zij als wegkapitein optreedt;
  • Het in overleg bepalen van het af te leggen parcours, de tijdsduur c.q. het aantal kilometers;
  • Het vooraf aan de deelnemers bekend maken van de te rijden route en het wel of niet wisselen vooraan;
  • Onderweg aanwijzingen geven over de te volgen route;
  • Eventueel het aanwijzen van een kopman/vrouw;
  • Er op toe zien, dat de groep zich houdt aan de gemaakte afspraken m.b.t. de te volgen route en de snelheid;
  • De groep of leden in de groep aanspreken indien er sprake is van onverantwoord rijgedrag, wordt afgeweken van de verkeersregels of derden niet correct worden benaderd;
  • Indien deelnemers fysiek in de problemen komen deze voor in de groep laten fietsen en zo nodig de snelheid aanpassen;
  • Bij pech of ongevallen ter plaatse als co√∂rdinator optreden en zonodig gebruik maken van de GSM.

Algemene wenken:

Is er een grote groep fietsers (meer dan bijv. 18) dan is het afhankelijk van de voorgestelde route die gereden gaat worden verstandig om de groep te splitsen.

Bedenk hoe groter de groep hoe gevaarlijker het is.

Het is in het belang van ons allemaal maar ook ten opzichte van de overige weggebruikers, dat we zo veilig mogelijk onze sport beoefenen.

Het is absoluut niet leuk om met je fiets op je gezicht te gaan dan wel verantwoordelijk te worden gesteld voor een valpartij.

Bij dreigende regen, slecht weer blijf dan dicht bij huis. Je bent dan sneller in staat op de weersontwikkelingen in te spelen en daarmee vergroot je de veiligheid.

Met name bij onweer is het zaak zo snel mogelijk onderdak te komen.

Fietsen hoeft niet per definitie van meet af aan hard te gaan.

Een keer rustig in fietsen met daarna een tempoversnelling op een weggedeelte dat daarvoor geschikt is of een aantal malen een heuvelachtig parcours nemen, geeft ook een goede trainingsprikkel zeker als je na afloop met z'n allen lekker uitfietst.

De wegkapiteins van SpinToer:

o.a. Leo van Oosten, Anton Rietveld en Wim Vergeer.

Achterrijder, Herman van Mechelen.

Na overleg kan iedereen als wegkapitein optreden.